פורץ מנעולי בודאן

פורץ למנעולים של רשות הדואר וכל מיני

 פורץ מהחר למנעולי קאבא  

Comments