תומך פריצה כמו פינצטה למנעולי בודאן ומנעולים שמתמשים בדרך כלל לחנויות ומחסני רשות הדואר

 פורץ מהחר למנעולי קאבא  

Comments