עזר לסובב את המנעול אחרי קדיחה וכדומה

 מולטילוק קבה ומנעולי רכב פריצה מהירה  

Comments