ספינר למנעולים

שימוש בכלי זה יעשה אך-ורק לאחר דגדוג המנעול למשל לצד שמאל או לימין, ואזי האקדח יסובב את המנעול לצידו האחר במהירות עוד לפני שהפינים יספיקו לרדת בחזרת למקומם במנעול

 ספינר למנעולי רכב ובית - כלי מנעולנים  
לשימוש ואודות המכשיר:

Comments