חלצן למנעולי רכבים

220 ש"ח + משלוח
 חולץ מפתחות שבורים ממנעולי רכב, חולץ מפתחות מקצועי  

Comments